1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Doktoranci ISDM-P
ostatnia modyfikacja: 29.10.2012
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

imię i nazwisko tytuł projektu dyscyplina wiodąca dyscyplina dodatkowa opis
1. Justyna Cembrzyńska Rozwój i zastosowanie wieloreferencyjnych metod sprzężonych klasterów w opisie stanów podstawowych i wzbudzonych układów atomowch i molekularnych fizyka chemia zwiń/rozwiń film
2. Marcin Dąbrowski Badanie wpływu substancji neuroaktywnych na strukturę i funkcję wybranych białek błonowych fizyka biologia zwiń/rozwiń film
3. Kamil K. Hoffmann Karboksylanowe kompleksy platyny(II) i (IV) z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach antynowotworowych chemia medycyna zwiń/rozwiń film
4. Sylwia Małgorzata Kolenderska Wysokorozdzielcze mikroskopowe obrazowanie komórek i tkanek za pomocą szerokopasmowego światła generowanego z supercontinuum i drugiej harmonicznej fizyka biologia zwiń/rozwiń film
5. Marta Kowalczyk Zastosowanie metod niezmienniczej analizy nieliniowej do badania istnienia i bifurkacji centralnych konfiguracji pewnych zagadnień mechaniki nieba matematyka astronomia zwiń/rozwiń film
6. Katarzyna Klaudia Kwaśniewska Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płciowych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzystaniem łączonych technik rozdzielania chemia medycyna zwiń/rozwiń film
7. Dariusz Laskowski Badanie molekularnych mechanizmów adhezji mikroorganizmów biologia fizyka zwiń/rozwiń film
8. Żaneta Anna Lewandowska Badania nad wytwarzaniem nanopowłok o działaniu przeciwzapalnym oraz możliwościami ich wykorzystania do otrzymania nowej generacji implantów stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej chemia biologia zwiń/rozwiń film
9. Agnieszka Ludwiczak Regulacja aktywności enzymów (kinazy adenylanowej i NTPDazy) uczestniczących w metabolizmie nukleotydów chemia biochemia zwiń/rozwiń film
10. Iwona Patrycja Łazowy-Szczepanowska Metabolizm krajobrazu z uwzględnieniem naturalnych i antropogennych czynników - budowanie modeli scenariuszy rozwoju i skutków dla środowiska biologia fizyka zwiń/rozwiń film
11. Ewa Katarzyna Ratajczak Ocena wpływu bodźców sensorycznych na odpowiedź relaksacyjną indukowaną za pomocą sesji biofeedback (BioSen) fizyka biologia zwiń/rozwiń film
12. Filip Andrzej Wudarski Dynamika kwantowych układów z pamięcią fizyka matematyka zwiń/rozwiń film
13. Beata Zofia Zawitowska Ekstrakcja olejków eterycznych i możliwości ich zastosowania w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer biologia chemia zwiń/rozwiń film
14. Michał Złoch Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące wspomaganej mikrobiologicznie fitoekstrakcji metali ciężkich biologia chemia zwiń/rozwiń film
15. Joanna Julita Zwierzchowska Strategie semi-kooperatywne w grach różniczkowych modelujących problemy marketingowe matematyka ekonomia zwiń/rozwiń film