1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Projekty
ostatnia modyfikacja: 29.06.2011
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Lista rankingowa tematów badawczych proponowana do realizacji w ramach ISDM-P

Listę rankingową sporządzono na podstawie oceny merytorycznej dokonanej przez dwóch zewnętrznych recenzentów. Projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów uszeregowano alfabetycznie (wg tytułu projektu).

tytuł projektu główny opiekun naukowy dodatkowy opiekun naukowy dyscyplina wiodąca dyscyplina dodatkowa punktacja film
1. Badania nad wytwarzaniem nanopowłok o działaniu przeciwzapalnym oraz możliwościami ich wykorzystania do otrzymania nowej generacji implantów stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej Dr hab. Piotr Piszczek Prof. dr hab. Wiesław Kozak Chemia Biologia 20 zwiń/rozwiń film
2. Badanie molekularnych mechanizmów adhezji mikroorganizmów Prof. dr hab. Hanna Dahm Prof. dr hab. Aleksander Balter Biologia Fizyka 20 zwiń/rozwiń film
3. Bezkontaktowe pomiary ciśnienia i własności biomechanicznych rogówki Dr hab. Maciej Wojtkowski Dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny Fizyka Medycyna 20 zwiń/rozwiń film
4. Dynamika kwantowych układów z pamięcią Dr hab. Dariusz Chruściński, prof. UMK Prof. dr hab. Adam Jakubowski Fizyka Matematyka 20 zwiń/rozwiń film
5. Efekty relatywistyczne w fizyce i chemii. Teoria i zastosowania Dr hab. Maria Barysz, prof. UMK Dr hab. Grzegorz Pestka Chemia Fizyka 20 zwiń/rozwiń film
6. Ekstrakcja olejków eterycznych i możliwości ich zastosowania w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer Dr hab. Maryla Szczepanik Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk Biologia Chemia 20 zwiń/rozwiń film
7. Genetyczne determinanty odpowiedzi na chemioterapię ostrej białaczki mieloblastycznej i limfoblastycznej u dzieci Prof. dr hab. Andrzej Tretyn Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński Biologia Medycyna 20 zwiń/rozwiń film
8. Karboksylanowe kompleksy platyny(II) i (IV) z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach antynowotworowych Dr hab. Iwona Łakomska Dr hab. Joanna Wietrzyk, prof. IITD Chemia Medycyna 20 zwiń/rozwiń film
9. Opracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymienno-korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT) oraz ich zastosowania w opisie struktury elektronowej i reaktywności układów katalitycznych Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Prof. dr hab. Artur Michalak Fizyka Chemia 20 zwiń/rozwiń film
10. Polimery wrażliwe na bodźce zewnętrzne - "inteligentne" materiały do zastosowań w nowoczesnych technologiach Prof. dr hab. Halina Kaczmarek Prof. dr hab. Ryszard Czajka Chemia Fizyka 20 zwiń/rozwiń film
11. Strategie semi-kooperatywne w grach różniczkowych modelujących problemy marketingowe Dr hab. Sławomir Plaskacz Dr hab. Tadeusz Kufel Matematyka Ekonomia 20 zwiń/rozwiń film
12. Zastosowanie czynnościowego obrazowania optycznego do neurobiologii Dr hab. Maciej Wojtkowski Dr hab. Grzegorz Wilczyński Fizyka Biologia 20 zwiń/rozwiń film
13. Analiza transkryptomów biorących udział w procesach biochemicznych i metabolicznych w wątrobie specyficznych dla rasy i tkanki genomu Bos Taurus przy różnych etapach przyrostu masy ciała Dr hab. Chandra Shekhar Pareek, prof. UMK Prof. dr hab. Bogusław Buszewski Biologia Bio-informatyka i chemia analityczna 19,5 zwiń/rozwiń film
14. Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płciowych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzystaniem łączonych technik rozdzielania Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch Dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski Chemia Medycyna 19,5 zwiń/rozwiń film
15. Badanie wpływu promieniowania UV na kolagen w mikro- i nanoskali Prof. dr hab. Aleksander Balter Dr hab. Alina Sionkowska, prof. UMK Fizyka Chemia 19,5 zwiń/rozwiń film
16. Kwantowe indukowanie pól i oddziaływań w podejściu Sakharova Prof. dr hab. Wojciech Kryszewski Dr hab. Bogusław Broda Fizyka Matematyka 19,5 zwiń/rozwiń film
17. Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące wspomaganej mikrobiologicznie fitoekstrakcji metali ciężkich Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Dr hab. Tomasz Kowalkowski Biologia Chemia 19,5 zwiń/rozwiń film
18. Rozwój i zastosowanie wieloreferencyjnych metod sprzężonych klasterów w opisie stanów podstawowych i wzbudzonych układów atomowych i molekularnych Prof. dr hab. Leszek Meissner Dr hab. Monika Musiał Fizyka Chemia 19,5 zwiń/rozwiń film
19. Superkomputerowe modelowanie procesów powstawania planet w gazowo-pyłowych dyskach protoplanetarnych Dr hab. Michał Hanasz, prof. UMK Prof. dr hab. Jan Węglarz Astronomia Informatyka 19,5 zwiń/rozwiń film
20. Wysokorozdzielcze mikroskopowe obrazowanie komórek i tkanek za pomocą szerokopasmowego światła generowanego z supercontinuum i drugiej harmonicznej Dr hab. Maciej Wojtkowski Dr hab. Grzegorz Wilczyński Fizyka Biologia 19,5 zwiń/rozwiń film
21. Badanie wpływu substancji neuroaktywnych na strukturę i funkcję wybranych białek błonowych Prof. dr hab. Wiesław Nowak Prof. dr hab. Maria Stankiewicz Fizyka Biologia 19 zwiń/rozwiń film
22. Klasyfikacja dwuwymiarowych sygnałów okulograficznych do oceny aktywności sakadycznej (Klas2Sa) Prof. dr hab. Włodzisław Duch Dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, prof. UMK Fizyka Biologia 19 zwiń/rozwiń film
23. Komunikacja z osobami w stanach minimalnej świadomości, zespole zamknięcia i stanie wegetatywnych - fizjologiczne wyznaczniki komunikacji (KomMin) Prof. dr hab. Włodzisław Duch Dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, prof. UMK Fizyka Biologia 19 zwiń/rozwiń film
24. Synteza i badania strukturalne kompleksów metali przejściowych z chiralnymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie jako materiałów fluorescencyjnych Prof. dr hab. Edward Szłyk Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz Chemia Fizyka 19 zwiń/rozwiń film
25. Teoretyczny opis oddziaływań międzycząsteczkowych o spektroskopowej dokładności Dr hab. Piotr Jankowski Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Chemia Fizyka 19 zwiń/rozwiń film
26. Topografia planet i księżyców w świetle współczesnych obserwacji satelitarnych oraz misji kosmicznych Dr hab. Krzysztof Goździewski Dr hab. Zenon Kozieł Astronomia Geografia 19 zwiń/rozwiń film
27. Zastosowanie metod niezmienniczej analizy nieliniowej do badania istnienia i bifurkacji centralnych konfiguracji pewnych zagadnień mechaniki nieba Prof. dr hab. Sławomir Rybicki Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Matematyka Astronomia 19 zwiń/rozwiń film
28. Regulacja aktywność enzymów (kinazy adenylanowej i NTPDazy) uczestniczących w metabolizmie nukleotydów Dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. UMK Dr hab. Michał Komoszyński, prof. UMK Chemia Biochemia 18,5 zwiń/rozwiń film
29. Aktywność biologiczna nanosrebra i nanomiedzi w kompozytach polimerowych Dr hab. Wojciech Czerwiński, prof. UMK Dr hab. Maciej Walczak Chemia Biologia 18 zwiń/rozwiń film
30. Możliwości, ograniczenia i skuteczność innowacyjnych metod kognitywnych w edukacji i procesach twórczych nauk matematyczno-przyrodniczych Dr hab. Maciej Mikołajewski Prof. dr hab. Wiesława Limont Astronomia Kognitywistyka, Sztuka 18 zwiń/rozwiń film
31. Obrazowanie dużych obszarów nieba radiową matrycą odbiorczą przy pomocy 32 metrowego radioteleskopu Prof. dr hab. Andrzej Kus Prof. dr hab. Adam Jakubowski Astronomia Informatyka stosowana 18 zwiń/rozwiń film
32. Proekologiczna technologia rekultywacji jezior uwzględniająca kompleksowe zagospodarowanie biomasy roślin wodnych, glonów i osadów organicznych na energię i nawozy rolnicze Dr hab. Ryszard Wiśniewski Dr hab. Roman Buczkowski Biologia Chemia 18 zwiń/rozwiń film
33. Ocena wpływu bodźców sensorycznych na odpowiedź relaksacyjną indukowaną za pomocą sesji biofeedback (BioSen) Prof. dr hab. Włodzisław Duch Dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk Fizyka Biologia 17 zwiń/rozwiń film
34. Synteza nowych π-elektronowych i polimerowych związków organicznych domieszkowanych metalami ziem rzadkich do zastosowań laserowych Dr hab. Mirosław Wełniak Prof. dr hab. Czesław Koepke Chemia Fizyka 17 zwiń/rozwiń film
35. Metabolizm krajobrazu z uwzględnieniem naturalnych i antropogennych czynników - budowanie modeli scenariuszy rozwoju i skutków dla środowiska Dr hab. Adam Czarnecki, prof. UMK Dr hab. Ryszard Mrugała, prof. UMK Biologia Fizyka 16 zwiń/rozwiń film
36. Współczesne i przyszłe warunki astroklimatu Polski Dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK Prof. dr hab. Rajmund Przybylak Astronomia Geografia 15,5 zwiń/rozwiń film