1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
ostatnia modyfikacja: 25.10.2012
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

W każdym roku trwania projektu zrealizowanych zostanie 12 miesięcznych stypendiów dla profesorów wizytujących. Celem tego działania jest intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej czterech wydziałów współprowadzących projekt. Stypendia przydzielane są w trybie konkursowym zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Rektora UMK. Podstawowym kryterium przyznawania stypendiów jest poziom naukowy badań naukowych prowadzonych przez kandydata i zgodność zgłaszanego projektu badań ze strategią rozwoju wydziału.

W ramach tego zadania, przyznanych zostanie w trybie konkursowym 40 rocznych stypendiów postdoktorskich. Dzięki stypendiom młodzi uczeni z Uczelni zyskują szansę prowadzenia badań w najlepszych ośrodkach naukowych na całym świecie.

Kontakt:
prof. dr hab. Artur Terzyk, prof. UMK - Wydział Chemii
tel. (0-56) 611-43-71
e-mail: aterzyk@chem.umk.pl
 
dr hab. Jan Iwaniszewski - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tel. (0-56) 611-33-47
e-mail: jiwanisz@fizyka.umk.pl
 
dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK - Wydział Matematyki i Informatyki
tel. 669 983 263
e-mail: fraczek@mat.umk.pl
 
prof. dr hab. Maria Stankiewicz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
tel. (0-56) 611-47-55
e-mail: stankiew@biol.umk.pl