1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne >
Program studiów
ostatnia modyfikacja: 7.04.2011
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
Pliki do pobrania
dokument WORD Chemia zaawansowanych materiałów - program studiów
dokument WORD Chemistry of Advanced Materials - programme of study

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału

Name of speciality: Chemistry of Advanced Materials

No
Subject
Hours per Term
ECTS
 
Chemistry of Advanced Materials
Term
Lecture
Labs 
 
1
2
3
4
Theoretical Chemistry
Transition Metal Chemistry and Magnetochemistry
Solid and Surface Chemistry
Molecular Spectroscopy
Optional speciality subject 1*
I
30
30
30
30
30
45
30
30
30
30
7
6
6
6
6
5
6
7
8
Physical Chemistry of Materials
Natural and Synthetic Organic Materials
Advanced Instrumental Analysis
Crystallochemistry
Practical speciality laboratory 1(optional)**
Seminar 1
II
30
30
30
30
-
-
30
30
45
30
60
15
6
6
7
6
3
1
9
10
11
Chemical Technology
Physicochemistry of Polymers
Nanochemistry and Nanomaterials
Optional speciality subject 2*
Practical speciality laboratory 2 (optional)**
Seminar 2
III
30
30
30
30
-
-
30
45
30
30
60
15
7
8
7
6
3
1
12
Hyphenated Separation Techniques
Seminar 3
Diploma Work
IV
30
-
-
30
15
-
7
1
20
  1050  
420
630
120
*O - Optional speciality subjects (2 x 60 h from):
  1. Pharmaceutical and Cosmetic Materials
  2. Membranes in Chemical Technology
  3. Chemistry of Coordination Compounds
  4. Adsorbents and Catalysts
  5. Limits - 16 persons
**L - Optional Practical speciality laboratory (2 x 60 h from):
  1. Conductive and Photosensible Polymer Materials
  2. Organometalic and Bioinorganic Materials
  3. Carbon Materials Preparation and Properties
  4. Nanomaterials from the Gas Phase and Polymeric Nanocomposites
  5. Limits 8 persons
Harmonogram przygotowania materiałów:
2011: przedmioty 1, 3, 7 oraz O1, O2 - przedmioty zaznaczone kolorem czerwonym
2012: przedmioty 5, 10, 11 oraz L1, L3 - przedmioty zaznaczone kolorem niebieskim
2013: przedmioty 12, 2, 6 oraz O3, L2 - przedmioty zaznaczone kolorem ziolonym
2014: przedmioty 4, 8, 9 oraz O4, L4