1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
ostatnia modyfikacja: 4.01.2013
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Kursy i szkolenia w zakresie nowoczesnych metod nauczania są dostępne, zgodnie z założeniami projektu, dla nauczycieli akademickich i doktorantów UMK.

Wydział Matematyki i Informatyki we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania prowadzi kursy i szkolenia dla pracowników UMK. Tematyka ukierunkowana jest na wykorzystywanie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego. Takie rozwiązania mają nie tylko ułatwić, ale także uatrakcyjnić prowadzone zajęcia.

Dla pracowników i doktorantów UMK przeprowadzane są szkolenia z zakresu chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego, które obejmują podstawy różnych metod obliczeniowych używanych w chemii, biologii i fizyce, podstawy chemoinformatyki i wstęp do projektowania leków. Uzyskane umiejętności pozwalają uczestnikom na samodzielne zaplanowanie i wykonanie prostych obliczeń stanowiących część ich pracy badawczej.

PIERWSZE KROKI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ (4 godziny)
kursy podstawowe
(do wyboru dwa poziomy w zależniości od umiejętności uczestnika, które będą weryfikowane testem wstępnym)
KURSY ROZSZERZONE (60 godzin)
METODY CHEMII OBLICZENIOWEJ
Kontakt:
Kursy i szkolenia z nowoczesnych metod nauczania
Kierownik kursów - dr Maria Berndt-Schreiber
tel. (0-56) 611-29-02
e-mail: berndt@mat.umk.pl
 
Asystent Kierownika - mgr Maciej Pańka
tel. (0-56) 611-49-63
e-mail: maciej.panka@umk.pl
 
Metody chemii obliczeniowej
Kierownik szkolenia - dr Anna Kaczmarek-Kędziera
tel. (0-56) 611-44-13
e-mail: teoadk@chem.umk.pl