1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Kontakt
ostatnia modyfikacja: 12.10.2012
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
Masz pytanie - napisz:
Magdalena Szwajda - Redaktor
e-mail: mszwajda@umk.pl
 
Koordynator projektu:
dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK
tel. (0-56) 611-29-13
e-mail: grzegorz@mat.umk.pl
 
Biuro Projektu:
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Chopina 12/18
87-100 Toruń
pokój E109 (parter)
 
mgr Agnieszka Prętnicka
Specjalista ds. Sprawozdawczości
tel. (0-56) 611-33-77
e-mail: projekt-wzrost@umk.pl
 
mgr Izabela Gawrońska
Asystent Koordynatora
tel. (0-56) 611-33-77
e-mail: izagaw@mat.umk.pl
 
Zespół ds. realizacji projektu:
dr hab. Stanisław Biniak, prof. UMK - Wydział Chemii
tel. (0-56) 611-43-38
e-mail: sbiniak@chem.umk.pl
 
dr hab. Jan Iwaniszewski - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tel. (0-56) 611-33-47
e-mail: jiwanisz@fizyka.umk.pl
 
dr hab. Sławomir Plaskacz - Wydział Matematyki i Informatyki
tel. (0-56) 611-29-88, 611-43-27
e-mail: plaskacz@mat.umk.pl
 
prof. dr hab. Maria Stankiewicz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
tel. (0-56) 611-47-55
e-mail: stankiew@biol.umk.pl
 
Promocję projektu prowadzi:
Centrum Promocji i Informacji
Kierownik - mgr Aleksander Anikowski
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-46-57
e-mail: promocja@umk.pl
 
Monitoring i ewaluacja projektu:
dr Rafał Moczkodan
tel. (0-56) 611-35-39
e-mail: rafal.moczkodan@umk.pl