1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
ostatnia modyfikacja: 20.02.2013
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

W ramach projektu cztery wydziały naszego uniwersytetu: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki podjęły się wspólnej misji utworzenia unikatowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. W tym celu podpisana została dokument umowa partnerska.

Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych (ISDM-P) jest ogromną szansą na powstanie nowej, bardzo obiecującej formy kształcenia młodych i ambitnych badaczy. Celem ISDM-P jest promowanie interdyscyplinarnego podejścia w badaniach matematyczno-przyrodniczych oraz umożliwienie wysokiego poziomu kształcenia doktorantów dzięki wykorzystaniu potencjału naukowego wydziałów naszego uniwersytetu.

W 2011 roku studia na ISDM-P rozpoczęło 16 młodych adeptów nauki. Osnową programu studiów jest szesnaście projektów badawczych przygotowanych specjalnie dla doktorantów przez dwuosobowe zespoły samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki. Tematy badawcze proponowane doktorantom wyłonione zostały w konkursie zamkniętym. Zgłoszone projekty badawcze zostały ocenione przez recenzentów wskazanych przez Radę Programową ISDM-P, powołaną w tym celu przez Rektora UMK na wniosek dziekanów wydziałów współorganizujących te studia. Aplikując o przyjęcie na ISDM-P kandydat wskazywał jednocześnie projekt, który chciał realizować. Każdy uczestnik ISDM-P przez cały okres studiów jest pod opieką dwóch samodzielnych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki związane z realizowanym projektem badawczym.

Kontakt:
Kierownik studiów - dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK
tel. (0-56) 611-45-10
e-mail: iwolak@chem.umk.pl
 
Obsługa administracyjna - Elżbieta Chachowska
tel. (56) 611-43-02
e-mail: echelma@chem.umk.pl