1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Wykłady dodatkowe
ostatnia modyfikacja: 21.09.2015
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Rok akademicki 2012/2013

lp.
tytuł wykładu
prowadzący
semestr
1. Biofizyka - podejście interdyscyplinarne Prof. dr hab. Wiesław Nowak zimowy
2. Wolne rodniki w chemii, biologii i medycynie Prof. dr hab. Halina Kaczmarek
dr hab. Alina Sionkowska, prof. UMK
letni
3. Interdyscyplinarne badania nad translacjš w bioinformatyce i genomie funkcjonalnej Prof. dr hab. Chandra S. Pareek letni

Rok akademicki 2013/2014

lp.
tytuł wykładu
prowadzący
semestr
1. Statystyczne i chemometryczne metody analizy danych w chemii medycznej i biologii Dr hab. Michał Marszałł
Dr Bogumiła Kupcewicz
zimowy
2. Biopolimery Prof. dr hab. Alina Sionkowska
Dr Katarzyna Lewandowska
zimowy
3. Chemiczne, fizyczne oraz biologiczne aspekty nanomateriałów Prof. dr hab. Artur Terzyk
Dr hab. Piotr Gauden
Dr Marek Wiśniewski
letni
4. Metody obrazowania optycznego w biologii i medycynie Dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK letni
5. Modelowanie molekularne w chemii, fizyce i biologii Prof. dr hab. Wiesław Nowak letni
6. Środowisko dla życia Dr hab. Adam Czarnecki, prof. UMK
Dr hab. Ryszard Mrugała, prof. UMK
letni
7. Wybrane metody analizy strukturalnej związków małocząsteczkowych i biomakrocząsteczek. Od biologii, poprzez fizykę, do chemii. Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
Dr Anna Kozakiewicz
letni

Rok akademicki 2014/2015

lp.
tytuł wykładu
prowadzący
semestr
1. Wybrane problemy nanochemii materiałów wraz z aspektami ich wykorzystania w technologiach biomedycznych. Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK
Dr Aleksandra Radtke
Dr n. med. Jerzy Jakubiak
zimowy
2. Biofizyczne aspekty funkcjonowania żywych organizmów oraz ich interakcji ze środowiskiem. Prof. dr hab. Maria Stankiewicz
Dr Joanna Wyszkowska
letni