1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Wzrost po dwóch latach
ostatnia modyfikacja: 4.01.2013
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

We wrześniu minęły już dwa lata od rozpoczęcia Projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych".

Przedsięwzięcie to powstało z inicjatywy Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w ścisłej współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziałem Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych Uniwersytetu i stworzenie jeszcze bogatszej oferty dydaktycznej w oparciu o nowoczesne technologie nauczania.

Do chwili obecnej w całym projekcie uczestniczyło 539 osób.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze (ISDM-P)

W 2011 roku przeprowadzono pierwszą na UMK rekrutację na interdyscyplinarne studia doktoranckie. Szesnaścioro młodych naukowców rozpoczęło studia w różnych dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, przy czym każdy z nich realizuje projekt badawczy o charakterze interdyscyplinarnym. W trakcie studiów mają również możliwość korzystania z dodatkowych stypendiów na udział w konferencjach i szkoleniach. Dotychczas ośmioro doktorantów otrzymało takie stypendia. Mogą je przeznaczyć na udział w międzynarodowych konferencjach (Hiszpania, Portugalia, Turcja, Włochy), a także w szkoleniach krajowych.
Więcej szczegółów

Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne

Chemistry of Advanced Materials to pierwsza anglojęzyczna specjalność studiów II stopnia na UMK. Są na nią przyjmowani studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce języka angielskiego podczas studiów I stopnia. Każdego roku studia na tej specjalności rozpoczyna szesnaście osób.
Materiały dydaktyczne dla specjalności przygotowało siedmioro pracowników Wydziału Chemii, wyłonionych w specjalnym konkursie.
Więcej szczegółów

Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach

Dzisiejszy rynek finansowy wymaga pogłębionej znajomości matematyki i umiejętności prowadzenia skomplikowanych analiz, opartych na jej regułach. Dlatego na kierunku matematyka utworzona została specjalność - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach. Również w tym wypadku Wydział ogłosił specjalny konkurs na przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów.
Więcej szczegółów

Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania

Kursy i szkolenia przygotowane przez Regionalne Studium Edukacji Informatycznej oraz Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania cieszą się sporym zainteresowaniem wśród pracowników Uczelni.

Do tej pory z oferty kursów nowoczesnych metod nauczania skorzystało 513 osób. Po kursie rozszerzonym pracownicy uzyskali formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą e-learningu, możliwość korzystania z wyjazdów studyjnych. Mogli także wziąć udział w konkursie na przygotowanie materiałów dydaktycznych. W pierwszej edycji konkursu, wyłoniono pięciu laureatów. Materiały, które przygotowali, są wykorzystywane w pracy ze studentami.

Innym fragmentem systemu szkoleń są również kursy metod chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego. W trakcie pierwszych dwóch lat istnienia projektu ukończyło je szesnaście osób. Uzyskane podczas kursu umiejętności pozwoliły uczestnikom samodzielnie planować i wykonywać obliczenia, które stanowią część ich pracy badawczej.
Więcej szczegółów

Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne

Technologia rozwija się bardzo szybko. Nowe systemy informatyczne wprowadza się w różnych dziedzinach życia, także na studiach. Wydział Matematyki i Informatyki rozpoczyna na studiach II stopnia kierunku informatyka nowy system studiów, w ramach którego duża część zajęć będzie się odbywać na odległość. Pierwszy konkurs na przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych został już rozstrzygnięty. Zwycięzcy konkursu opracują materiały dla trzech przedmiotów, wykładów i ćwiczeń.
Więcej szczegółów

Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych

To zadanie realizowane jest na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to stypendia postdoktorskie dla młodych naukowców, które umożliwiają im odbycie stażu w renomowanych ośrodkach naukowych zagranicą . Do tej pory osiem osób korzysta ze stypendiów, które rozpoczęły się w październiku 2011 roku i potrwają do końca września 2012. Stypendyści wyjechali do placówek w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Szwecji.

Druga płaszczyzna tego zadania to stypendia dla profesorów wizytujących naszą Uczelnię. Stypendyści to wybitni specjaliści z dziedzin matematyczno-przyrodniczych, których osiągnięcia naukowe zdecydowały o zaproszeniu na UMK.

W pierwszej edycji konkursu w 2011 roku na stypendia przyjechało 5 naukowców z USA, Słowacji, Austrii i Polski. W drugiej edycji w 2012 roku naszą Uczelnię odwiedziło 10 specjalistów ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Izraela, Holandii, Niemiec, Singapuru, Kanady, USA, Hiszpanii i Włoch.
Więcej szczegółów

Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych

Dzięki tym działaniom pracownicy UMK mają szansę zapoznania się z obsługą urządzeń i specjalistycznym oprogramowaniem, które ułatwią im pracę z osobami niepełnosprawnymi. W ramach projektu Wzrost zdalny kurs - Uniwersalne środowisko Nauczania. Jego patronem honorowym jest Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, absolwentka UMK na kierunku astronomia. W trakcie pierwszego roku trwania kursu przygotowano wykłady trzech osób: Janiny Ochojskiej, Pawła Wdówika, niewidomego kierownika biura ds. osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Łukasza Żelechowskiego, niewidomego dziennikarza i informatyka. Wykłady mają zwrócić uwagę pracowników Uczelni na bariery, które utrudniają studia osobom niepełnosprawnym. Są to nie tylko aspekty techniczne i infrastrukturalne, ale także problemy związane z komunikacją międzyludzką i mentalnością osób w pełni sprawnych. Od momentu rozpoczęcia kursu do połowy 2012 roku z oferty kursu skorzystało stu szesnastu pracowników Uczelni.
Więcej szczegółów

Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych

Naukowcy wykorzystują często w swojej pracy literaturę w języku angielskim. Biorą również udział w konferencjach międzynarodowych, podczas których wygłaszają wystąpienia, referaty i komunikaty. Kursy realizowane w ramach projektu Wzrost pomagają pracownikom Uniwersytetu podnieść kwalifikacje językowe. Od pierwszej edycji cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem kadry naukowej. W 2011 roku odbyły się dwie edycje kursów dla pracowników czterech wydziałów UMK. Łącznie ukończyło je sto dwadzieścia osób. W pierwszej połowie 2012 roku swoje kwalifikacje z języka angielskiego doskonaliło 68 osób.

Drugim elementem tego zadania jest przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w języku polskim i angielskim. Na Wydziale Matematyki i Informatyki przeprowadzono dwie edycje konkursu, których efektem było opracowanie materiałów do ośmiu przedmiotów. Natomiast na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przygotowano po cztery zestawy materiałów dydaktycznych.
Więcej szczegółów