1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Aktualności
ostatnia modyfikacja: 22.12.2015
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
3.12.2015
9 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00 w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Toruniu (s.135) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Zofii Zawitowskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Izolowanie olejków eterycznych z wybranych gatunków roślin i badanie ich aktywności insektycydalnej w stosunku do pleśniakowca lśniącego, AlphitobiusdiaperinusPanzer.".
1.12.2015
8 grudnia 2015 r. o godzinie 9:00 w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Toruniu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dariusza Laskowskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Badanie właściwości adhezyjnych bakterii z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM)".
20.11.2015
2 grudnia 2015 r. o godzinie 11:30 w sali audytoryjnej II Wydziału Chemii UMK w Toruniu (ul. Gagarina 7) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kamila Hoffmanna. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Synteza i badania strukturalne karboksylowych kompleksów platyny z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych".
6.11.2015
17 listopada 2015 r. o godzinie 16:00 w sali audytoryjnej COK Instytutu Aleksandra Jabłońskiego w Toruniu (ul. Grudziądzka 5) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Dąbrowskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ substancji neuroaktywnych na wybrane białka błonowe".
23.09.2015
30 września 2015 r. o godzinie 13:00 w sali audytoryjnej COK Instytutu Aleksandra Jabłońskiego w Toruniu (ul. Grudziądzka 5) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Cembrzyńskiej pt: "Rozwój i zastosowanie wieloreferencyjnych metod sprzężonych klasterów w opisie stanów podstawowych i wzbudzonych układów atomowych i molekularnych".
17.09.2015
23 września 2015 r. o godzinie 11:15 w sali audytoryjnej II Wydziału Chemii UMK w Toruniu (ul. Gagarina 7) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Ludwiczak.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Ekspresja, analiza kinetyczna i regulacja kinaz adenylanowych dwóch szczepów bakterii termofilnych.
11.08.2015
W środę 9 września 2015 roku odbędzie się seminarium naukowe doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych. Młodzi naukowcy zaprezentują efekty swojej pracy badawczej. Seminarium rozpocznie się o godz. 9:30 w sali 604 na VI piętrze Rektoratu (ul. Gagarina 11).
Program seminarium
9:30 - uroczyste otwarcie seminarium
9:40 - 11:25 - prezentacje 7 doktorantów:
dokument Joanna Zwierzchowska
dokument Michał Złoch
dokument Beata Zawitowska
dokument Filip Wudarski
dokument Iwona Łazowy-Szczepanowska
dokument Agnieszka Ludwiczak
dokument Żaneta Lewandowska
11:25 - 12:00 - przerwa kawowa
12:00 - 13:45 - prezentacje 7 doktorantów:
dokument Dariusz Laskowski
dokument Katarzyna Kwaśniewska
dokument Marta Kowalczyk
Sylwia Kolenderska
dokument Kamil Hoffmann
Marcin Dąbrowski
dokument Justyna Cembrzyńska
10.07.2015
13 lipca 2015 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej COK Instytutu Aleksandra Jabłońskiego w Toruniu (ul. Grudziądzka 5) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Kolenderskiej.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowe metody mikroendoskopii wykorzystujące szerokopasmową generację drugiej harmonicznej oraz niespójne przestrzennie światło w ośrodkach silnie rozpraszających”
Serdecznie zapraszamy!
11.06.2015
19 czerwca 2015 r. o godzinie 9:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Aleksandra Jabłońskiego w Toruniu (ul. Grudziądzka 5) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Filipa Wudarskiego.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Non-Markovian Dynamics in the Open Quantum Systems”
Serdecznie zapraszamy!
24.02.2015
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła VI edycję konkursu o przyznanie środków finansowych na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe. W bieżącej edycji wsparcie finansowe otrzymają: mgr Kamil Hoffmann, mgr Sylwia Kolenderska, mgr Marta Kowalczyk, mgr Katarzyna Kwaśniewska, mgr Dariusz Laskowski, mgr Beata Szołyga, mgr Michał Złoch i mgr Joanna Zwierzchowska. Przyznane środki finansowe umożliwia doktorantom ISDM-P udział w krajowych i miedzynarodowych szkoleniach i konferencjach (m.in. w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Włoszech i Słowenii).
6.11.2014
Rada Programowa ISDM-P zakwalifikowała do realizacji w roku akademickim 2014/15 wykład pt: "Biofizyczne aspekty funkcjonowania żywych organizmów oraz ich interakcji ze środowiskiem" (prof. dr hab. Maria Stankiewicz, dr Joanna Wyszkowska).
16.09.2014
Do 30 października 2014 r. trwa nabór wniosków na jeden interdyscyplinarny wykład dodatkowy proponowany jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2014/15 w ramach konkursu uzupełniającego. Wnioski zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ISDM-P (Wydział Chemii, ul. Gagarina 7) w godzinach 8:00-15:00.
24.06.2014
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła V edycję konkursu o przyznanie środków finansowych na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe. W bieżącej edycji wsparcie finansowe na udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach oraz konferencjach naukowych otrzymają: mgr Justyna Cembrzyńska, mgr inż. Marcin Dąbrowski, mgr Katarzyna Kwaśniewska, mgr Dariusz Laskowski, mgr Agnieszka Ludwiczak, mgr Sylwia Maliszewska, mgr Beata Szołyga i mgr Joanna Zwierzchowska.
16.05.2014
W dniu 15 maja 2014 roku odbyło się seminarium naukowe Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych. Doktoranci zaprezentowali dotychczasowe efekty swoich badań oraz przedstawili dalsze etapy pracy.
Galeria zdjęć.
14.05.2014
Do 15 czerwca 2014 r. trwa nabór wniosków na konkurs uzupełniający na jeden interdyscyplinarny wykład dodatkowy proponowany jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2014/15. Wnioski zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ISDM-P (Wydział Chemii, ul. Gagarina 7) w godzinach 8:00-15:00. ).
14.05.2014
Rada Programowa ISDM-P zakwalifikowała do realizacji w roku akademickim 2014/15 wykład pt: "Wybrane problemy nanochemii materiałów wraz z aspektami ich wykorzystania w technologiach biomedycznych" (dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK; dr  n. med. Jerzy Jakubiak; dr Aleksandra Radtke).
5.05.2014
W czwartek 15 maja 2014 roku odbędzie się seminarium naukowe doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych. Młodzi naukowcy zaprezentują efekty swojej dotychczasowej pracy badawczej. Seminarium rozpocznie się o godz. 9:30 w sali 604 na VI piętrze Rektoratu (ul. Gagarina 11).
20.03.2014
Kierownik ISDM-P ogłosił III edycję konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ISDM-P (Wydział Chemii, ul. Gagarina 7) do 30 kwietnia 2014 w godzinach 8:00-15:00.
18.03.2014
Rada Programowa ISDM-P ogłosiła ścieżki tematyczne interdyscyplinarnych wykładów dodatkowych proponowanych jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2014/15 w ramach III edycji. Preferowane ścieżki tematyczne to: biofizyka; biotechnologia; bioanalityka, fizyka medyczna, chemia medyczna; metody spektroskopowe w naukach przyrodniczych; nanomateriały, metody obliczeniowe w naukach ścisłych.
21.02.2014
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła IV edycję konkursu o przyznanie środków finansowych na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe. W bieżącej edycji wsparcie finansowe na udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach oraz konferencjach naukowych otrzymają: mgr Kamil Hoffmann, mgr Marta Kowalczyk, mgr Dariusz Laskowski, mgr Filip Wudarski.
13.02.2014
Do 15 lutego 2014 roku trwa nabór wniosków o przyznanie doktorantom ISDM-P środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach. Wnioski można składać w sekretariacie ISDM-P, budynek Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7, pokój nr 1.

Archiwum
12.11.2013
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła konkurs uzupełniający na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P. Do realizacji w roku akademickim 2013/14 zakwalifikowano wykład: "Wybrane metody analizy strukturalnej związków małocząsteczkowych i biomakrocząsteczek. Od biologii, przez fizykę, do chemii" - prof. dr hab. Andrzej Wojtczak/dr Anna Kozakiewicz (semestr letni).
27.09.2013
Do 30 października 2013 roku trwa nabór wniosków na konkurs uzupełniający na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2013/14. Wnioski można składać w sekretariacie ISDM-P, budynek Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7, pokój nr 1.
26.06.2013
RP ISDM-P rozstrzygnęła III edycję konkursu o przyznanie środków finansowych na wyjazdy konferencyjnych i szkoleniowe. W bieżącej edycji wsparcie finansowe otrzymają: mgr Justyna Cembrzyńska, mgr Żaneta Muchewicz i mgr Beata Zawitowska. Przyznane środki finansowe umożliwią doktorantkom ISDM-P udział w międzynarodowych konferencjach w Czechach, w Bułgarii i na Węgrzech.
25.06.2013
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła konkurs uzupełniający na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P. Do realizacji w roku akademickim 2013/14 zakwalifikowano wykłady:
 1. "Biopolimery" - prof. dr hab. Alina Sionkowska/dr Katarzyna Lewandowska (semestr zimowy)
 2. "Chemiczne, fizyczne oraz biologiczne aspekty nanomateriałów" - prof. dr hab. Artur Terzyk/dr hab. Piotr Gauden/dr Marek Wiśniewski (semestr letni)
 3. "Środowisko dla życia" - dr hab. Adam Czarnecki, prof. UMK/dr hab. Ryszard Mrugała, prof. UMK (semestr zimowy)
27.05.2013
Do 15 czerwca 2013 roku trwa nabór wniosków do konkursu uzupełniającego na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2013/14. Wnioski można składać w sekretariacie ISDM-P, budynek Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7, pokój nr 1.
24.05.2013
Rada Programowa ISDM-P zakończyła postępowanie kwalifikacyjne w ramach rekrutacji uzupełniającej. Decyzją RP ISDM-P na drugi rok studiów został przyjęty Kamil K. Hoffmann.
17.05.2013
Rada Programowa ISDM-P ogłosiła ścieżki tematyczne interdyscyplinarnych wykładów dodatkowych proponowanych jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2013/14 w ramach naboru uzupełniającego. Preferowane ścieżki tematyczne to: bioanalityka, biofizyka; biopolimery, chemia medyczna; biotechnologia; metody spektroskopowe w naukach przyrodniczych; nanomateriały; środowisko nieożywione i ożywione.
14.05.2013
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła konkurs na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P. Do realizacji w roku akademickim 2013/14 zakwalifikowano wykłady:
 1. "Metody obrazowania optycznego w biologii i medycynie" - dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK (semestr letni)
 2. "Modelowanie molekularne w chemii, fizyce i biologii" - prof. dr hab. Wiesław Nowak (semestr letni)
 3. "Statystyczne i chemometryczne metody analizy danych w chemii medycznej i biologii" - dr hab. Michał Marszałł/dr Bogumiła Kupcewicz (semestr zimowy)
10.05.2013
Rektor UMK ogłosił rekrutację dodatkową na jedno zwolnione miejsce na drugi rok studiów ISDM-P. Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem znajdują się na stronie rekrutacji uzupełniającej.
12.03.2013
RP ISDM-P rozstrzygnęła II edycję konkursu o przyznanie środków finansowych na wyjazdy konferencyjnych i szkoleniowe. W tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzymają: mgr Justyna Cembrzyńska, mgr Marcin Dąbrowski, mgr Dariusz Laskowski, mgr Iwona Łazowy-Szczepanowska, mgr Sylwia Maliszewska, mgr Filip Wudarski, mgr Beata Zawitowska, mgr Michał Złoch, mgr Joanna Zwierzchowska. Przyznane środki finansowe umożliwią doktorantom ISDM-P udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach (m.in. w Kanadzie, Niemczech, Portugalii i Szwajcarii).
18.02.2013
Kierownik ISDM-P ogłosił konkurs na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ISDM-P (Wydział Chemii, ul. Gagarina 7) do 30 kwietnia 2013 w godzinach 8:00-15:00.
4.01.2013
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła konkurs uzupełniający na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P. Do realizacji w II semestrze roku akademickiego 2012/13 zakwalifikowano wykład:
 1. "Interdyscyplinarne badania nad translacją w bioinformatyce i genomice funkcjonalnej" - prof. dr hab. Chandra Pareek
22.11.2012
Kierownik ISDM-P ogłosił konkurs uzupełniający na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ISDM-P (Wydział Chemii, ul. Gagarina 7) do 15 grudnia 2012 w godzinach 8:00-15:00.
16.11.2012
Rada Programowa ISDM-P ogłosiła ścieżki tematyczne interdyscyplinarnych wykładów dodatkowych proponowanych jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w ramach naboru uzupełniającego.
Preferowane ścieżki tematyczne to: biofizyka; fizyka medyczna, chemia medyczna; biochemia; biotechnologia; metody spektroskopowe w naukach przyrodniczych; środowisko nieożywione i ożywione.
6.11.2012
Doktoranci ISDM-P wybrali mgr Iwonę Łazowy-Szczepanowską na swojego przedstawiciela do Rady Programowej.
5.10.2012
W związku z podziałem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi JM Rektor wydał zarządzenie dotyczące zmiany składu Rady Programowej ISDM-P. W skład RP wchodzić będzie teraz przedstawiciel Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - dr hab. Maryla Szczepanik.
Wszelkie zobowiązania Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dotyczące współpracy przy prowadzeniu ISDM-P przejmuje Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.
28.09.2012
Rada Programowa ISDM-P zakończyła postępowanie kwalifikacyjne w ramach rekrutacji uzupełniającej. W roku akademickim 2012/13 studia na ISDM-P rozpoczną: Katarzyna K. Kwaśniewska i Żaneta A. Muchewicz.
26.09.2012
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, podczas rekrutacji uzupełniającej, zostaną wyłonione dwie osoby, które zajmą wolne miejsca na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.
29.08.2012
Kierownik ISDM-P ogłosił harmonogram przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w ramach rekrutacji uzupełniającej.
18.07.2012
Na ISDM-P przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja. Spośród kandydatów wybrana zostanie jedna osoba, która w latach 2012-2015 prowadzić będzie pracę nad jednym z ośmiu proponowanych tematów badawczych. Harmonogram rekrutacji został wprowadzony Zarządzeniem Rektora.
11.07.2012
Rada Programowa ISDM-P rozstrzygnęła I edycję konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2012/13. Do realizacji zakwalifikowano dwa wykłady:
 1. "Biofizyka - podejście interdyscyplinarne" - prof. dr hab. W. Nowak
 2. "Wolne rodniki w chemii, biologii i medycynie" - prof. dr hab. H. Kaczmarek/dr hab. A. Sionkowska, prof. UMK.
20.06.2012
Kierownik ISDM-P ogłosił konkurs na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie ISDM-P do 30 czerwca 2012 w godzinach 8:00-15:00.
4.06.2012
Rada Programowa ISDM-P ogłosiła ścieżki tematyczne interdyscyplinarnych wykładów dodatkowych proponowanych jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P w roku akademickim 2012/13.
Preferowane ścieżki tematyczne to: biofizyka; chemia medyczna; biotechnologia; techniki spektroskopowe w naukach przyrodniczych; środowisko nieożywione i ożywione; analiza systemowa powiązań i przepływów; zależności strukturalno-funkcjonalne od poziomu molekularnego do interakcji międzyosobniczych.
W I edycję konkursu do realizacji zakwalifikowano dwa wykłady:
 • "Biofizyka - podejście interdyscyplinarne" - prof. dr hab. W. Nowak
 • "Wolne rodniki w chemii, biologii i medycynie" - prof. dr hab. H. Kaczmarek/dr hab. A. Sionkowska, prof. UMK.
4.06.2012
Do 15 czerwca 2012 roku trwa nabór wniosków o przyznanie środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach. Wnioski można składać w sekretariacie ISDM-P, budynek Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7, pokój nr 1.
15.12.2011
Dostępny jest już regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych na pokrycie kosztów udziału w konferencjach i szkoleniach.
24.11.2011
Doktoranci ISDM-P wybrali mgr. Ryszarda Czypickiego na swojego przedstawiciela do Rady Programowej ISDM-P.
14.09.2011
Spotkanie inaugurujące Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze odbędzie się 4.10.2011 o godz. 12:00 w sali 604 w Rektoracie (VI piętro). Zapraszamy wszystkich doktorantów wraz z opiekunami.
8.07.2011
Rada Programowa ISDM-P zakonczyla postepowanie kwalifikacyjne.
dokument Lista przyjetych na ISDM-P;
1.07.2011
Terminy rozmow kwalifikacyjnych kandydatow na ISDM-P:
dokument I Komisja rekrutacyjna - poniedziałek;
dokument I Komisja rekrutacyjna - wtorek;
dokument II Komisja rekrutacyjna - poniedziałek;
dokument II Komisja rekrutacyjna - wtorek;

30.05.2011
W piątek 27 maja odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ISDM-P. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z dokument prezentacją zawierającą szczegóły organizacji tych studiów oraz zasady rekrutacji.

19.05.2011
Wszystkich studentów zainteresowanych ISDM-P zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27.05.2011 o godz. 12:00 w sali 604 w Rektoracie (VI piętro).

16.05.2011
Ogłoszona została lista rankingowa tematów badawczych proponowana do realizacji w ramach ISDM-P.