1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
ostatnia modyfikacja: 14.11.2012
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

W ramach tego zadania realizowane są dwa działania. Pierwsze to specjalistyczne kursy językowe z języka angielskiego. Zróżnicowana oferta szkoleń obejmuje dwuetapowe doskonalenie języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych pracowników nauki używających tego języka w działalności naukowej (Etap I - Read out - Listen/Understand - and Write, Etap II - Write - Present - and Engage in Discussion). Przewidziano możliwość elastycznego dostosowywania programu kursu do oczekiwań konkretnej grupy pracowników, np. oparcie kursu dla grupy matematyków na treściach matematycznych, dla fizyków na tekstach związanych z fizyką. Sprzyja temu prowadzenie zajęć w małych 10-osobowych grupach konwersacyjnych.

Drugie działanie zakłada przygotowanie zestawów materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim dla 60 przedmiotów do wszystkich rodzajów zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Materiały, aktualizowane i doskonalone przez czas trwania projektu, są udostępniane studentom głównie w formie elektronicznej. Zadanie to jest realizowane na Wydziałach Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki.

Kontakt:
Specjalistyczne kursy języka angielskiego
mgr Anna Hućko
tel. (0-56) 611-42-11
e-mail: Anna.Hucko@umk.pl
 
Materiały dydaktyczne w języku polskim i angielskim
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - Wydział Matematyki i Informatyki
tel. 669 980 108
e-mail: nowa@mat.umk.pl
 
dr hab. Urszula Kiełkowska - Wydział Chemii
tel. (0-56) 611-45-36
e-mail: ulak@chem.umk.pl
 
dr hab. Jan Iwaniszewski - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tel. (0-56) 611-33-47
e-mail: jiwanisz@fizyka.umk.pl