1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania >
Metody chemii obliczeniowej
ostatnia modyfikacja: 4.01.2013
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Dla pracowników i doktorantów UMK przeprowadzone zostaną kursy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących metod chemii obliczeniowej. Jest to wynikiem coraz bardziej popularnego używania rozważań teoretycznych zarówno do potwierdzania wyników eksperymentalnych, jak i projektowania samego eksperymentu.

Proponowane są kursy z zakresu chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego obejmującego podstawy różnych metod obliczeniowych używanych w chemii, biologii i fizyce (obliczenia ab initio, klasyczna dynamika molekularna, dynamika ab initio), podstawy chemoinformatyki i wstęp do projektowania leków. Głównym celem kursów jest zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią chemii obliczeniowej i prezentacja zagadnień, które mogą być rozwiązywane z wykorzystaniem metodologii modelowania molekularnego.

Uzyskane umiejętności pozwolą uczestnikom na samodzielne zaplanowanie i wykonanie prostych obliczeń stanowiących część ich pracy badawczej.

Treści omawiane podczas zajęć nawiązywać będą do przykładów zaczerpniętych z laboratoriów organicznych, biochemicznych czy materiałowych. Podczas kursów prowadzone będą zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz bezpośrednio z nimi związane zajęcia praktyczne (pracownia komputerowa). Część praktyczna nastawiona będzie na indywidualną pracę uczestników szkoły przy komputerze wspomaganą przez prowadzących zajęcia. Zajęcia odbywać się będą w salach Wydziału Chemii UMK.

Kurs będzie rozpoczynał się dwa razy w roku na przełomie stycznia i lutego oraz we wrześniu, aż do czerwca 2015 roku.

Kontakt:
Kierownik kursów - dr Anna Kaczmarek-Kędziera
tel. (0-56) 611-20-64
e-mail: teoadk@chem.umk.pl