1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne >
Materiały dydaktyczne
ostatnia modyfikacja: 12.01.2016
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

dokument Regulamin konkursu na przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
dokument Ogłoszenie o konkursie (styczeń 2011).
dokument Protokół Komisji Konkursowej (luty 2011).
dokument Powołanie komisji konkursowej (październik 2011).
dokument Ogłoszenie o konkursie (październik 2011).
dokument Protokół Komisji Konkursowej (listopad 2011).
dokument Ogłoszenie o konkursie (listopad 2012).
dokument Protokół Komisji Konkursowej (grudzień 2012).
dokument Ogłoszenie o konkursie (grudzień 2013).
dokument Protokół Komisji Konkursowej (styczeń 2014)
dokument Lista książek zakupionych w ramach projektu.

Przygotowane materiały dydaktyczne

Od roku 2011 zgodnie z harmonogramem wybrani w ramach konkursów autorzy przygotowali i wydrukowali po 10 egzemplarzy opracowań materiałów dydaktycznych dla pięciu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych (w tym dwa opcjonalne - do wyboru) oraz przygotowali wersje ich elektroniczne. Materiały te dostępne są w wydzielonej części biblioteki wydziałowej (Wydział Chemii) razem z angielskojęzycznymi podręcznikami zakupionymi w ramach projektu.

W ramach zrealizowanych konkursów przygotowano następujšce materiały:

Konkurs I 2011 r.
 • Theoretical Chemistry
  autorzy: prof. M. Barysz, dr M. Jabłoński, dr hab. P. Jankowski,
  recenzent: prof. M. Polasik
 • Solid and Surface Chemistry
  autorzy: prof. J. Łukaszewicz, dr M. Walczyk
  recenzent: dr hab. J. Włoch
 • Advanced Instrumental Analysis
  autor: prof. E. Szłyk;
  recenzent: dr hab. P. Piszczek
 • Pharmaceutical and Cosmetic Materials
  autor: prof. A. Sionkowska
  recenzent: prof. M. Wełniak
 • Membranes in Chemical Technology
  autor: prof. W. Kujawski;
  recenzent: prof. J. Ostrowska – Czubenko
Konkurs II 2012 r.
 • Physical Chemistry of Materials
  autor: prof. W. Kujawski
  recenzent: prof. S. Koter
 • Physicochemistry of Polymers
  autorzy: prof. W. Czerwiński, dr J. Nowaczyk, dr J. Kowalonek, dr K. Lewandowska, dr E. Olewnik,
  recenzent: prof. J. Ostrowska – Czubenko
 • Nanochemistry and Nanomaterials
  autorzy: dr hab. P. Piszczek, dr A. Radtke, dr T. Muzioł
  recenzent: prof. A. Terzyk
 • Conductive and Photosensible Polymer Materials
  autorzy: prof. H. Kaczmarek, prof. W. Czerwiński, dr J. Nowaczyk, dr J. Kowalonek, dr D. Kędziera, dr E. Olewnik
  recenzent: prof. A. Sionkowska
 • Carbon Materials Preparation and Properties
  autor: dr M. Wiœniewski
  recenzent: dr hab. J. Włoch
Konkurs III 2013 r.
 • Transition Metal Chemistry and Magnetochemistry
  autorzy: dr hab. G. Wrzeszcz, dr J. Wiœniewska, dr A. Katafias, prof. E. Kita
  recenzent: dr hab. P. Piszczek
 • Natural and Synthetic Organic Materials
  autorzy: dr M. Krzemiński, dr A. Wolan
  recenzent: dr hab. J. Œcianowski
 • Hyphenated Separation Techniques
  autorzy: prof. B. Buszewski, prof. R. Gadzała - Kopciuch, dr hab. T. Kowalkowski, dr hab. T. Ligor, dr M. Ligor, dr Sz. Bocian, dr P. Kosobucki, dr S. Studzińska, dr M. Szumski
  recenzent: prof. R. Wódzki
 • Chemistry of Coordination Compounds
  autorzy: dr A. Radtke, dr A. Topolski
  recenzent: prof. P. Kita
 • Organometalic and Bioinorganic Materials
  autorzy: dr M. Krzemiński, dr A. Wolan, prof. I. Łakomska
  recenzent: prof. E. Kita
Konkurs IV 2014 r.
 • Nanomaterials from the Gas Phase and Polymeric Nanocomposites
  autorzy: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK, prof. dr hab. Halina Kaczmarek, dr Radtke Aleksandra, dr Tadeusz Czerniawski, dr Zbigniew Łukasiak
  recenzent: dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
 • Chemical Technology
  autorzy: dr hab. Urszula Kiełkowska, dr Katarzyna Białowicz, dr Krzysztof Mazurek, dr Sebastian Drużyński
  recenzent: dr Marcin Cichosz
 • Crystallochemistry
  autorzy: prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr Anna Kozakiewicz
  recenzent: dr Katarzyna Słabkowska
 • Molecular Spectroscopy
  autor: dr hab Leszek Pazderski,
  recenzent: dr hab. Grzegorz Wrzeszcz
 • Adsorbents and Catalysts
  autor: dr Grzegorz Szymański
  recenent: dr Mariusz Walczyk