1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Doktoraty ISDM-P
ostatnia modyfikacja: 19.10.2016
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
Imię i nazwisko
Tytuł projektu
Promotorzy
Wydział
Filip Wudarski Non-Markovian Dynamics in the Open Quantum Systems? Prof. dr hab. Dariusz Chruściński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki
Prof. dr hab. Adam Jakubowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Sylwia Kolenderska Nowe metody mikroendoskopii wykorzystujące szerokopasmową generację drugiej harmonicznej oraz niespójne przestrzennie światło w ośrodkach silnie rozpraszających? Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. PAN – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Agnieszka Ludwiczak Ekspresja, analiza kinetyczna i regulacja kinaz adenylanowych dwóch szczepów bakterii termofilnych Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
Dr hab. Michał Komoszyński, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Justyna Cembrzyńska Rozwój i zastosowanie wieloreferencyjnych metod sprzężonych klasterów w opisie stanów podstawowych i wzbudzonych układów atomowych i molekularnych Prof. dr hab. Leszek Meissner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki
Dr hab. Monika Musiał – Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Marcin Dąbrowski Wpływ substancji neuroaktywnych na wybrane białka błonowe Prof. dr hab. Wiesław Nowak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Maria Stankiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Kamil Hoffmann Synteza i badania strukturalne karboksylowych kompleksów platyny z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych Dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
Dr hab. Joanna Wietrzyk, prof. IITD – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Wydział Chemii
Dariusz Laskowski Badanie właściwości adhezyjnych bakterii z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM) Prof. dr hab. Hanna Dahm - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. Aleksander Balter - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Beata Zofia Zawitowska Izolowanie olejków eterycznych z wybranych gatunków roślin i badanie ich aktywności insektycydalnej w stosunku do pleśniakowca lśniącego, AlphitobiusdiaperinusPanzer Prof. dr hab. Maryla Szczepanik - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Michał Złoch Wybrane aspekty mikrobiologicznie wspomaganej fitoremediacji metali ciężkich Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydzial Biologii i Ochrony Srodowiska
Dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
Wydzial Biologii i Ochrony Srodowiska