1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych >
Materiały dydaktyczne w języku polskim i angielskim
ostatnia modyfikacja: 8.12.2014
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Działanie zakładające przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim obejmuje w równym stopniu 3 wydziały: Matematyki i Informatyki, Chemii i Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Opracowanych zostanie 60 kompletów materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim (w każdym roku trwania projektu 4 komplety na każdym z 3 wydziałów). Każdy komplet będzie obejmował materiały do wszystkich rodzajów zajęć - wykładów, ćwiczeń, laboratoriów - składających się na przedmiot. Przygotowane materiały będą udostępniane studentom w wersji elektronicznej oraz po 10 egzemplarzy każdego kompletu w formie papierowej będzie przekazanych bibliotekom wydziałowym.

Konkurs na przygotowanie materiałów dydaktycznych organizowany jest pięciokrotnie, jeden raz w kolejnych latach akademickich, poczynając od roku 2010/2011. Harmonogram realizacji konkursu (w nawiasie podano daty tylko dla roku 2010/2011) - szczegółowe informacje w regulaminie konkursu:

  • Ogłoszenie o konkursie - do 1 października (15 stycznia)
  • Nabór zgłoszeń - do 31 października (4 lutego)
  • Ogłoszenie rezultatów konkursu - do 15 listopada (11 lutego)
Pliki do pobrania
dokument Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy
dokument Aneks 1
dokument Strona tytułowa materiałów
dokument Strona tytułowa materiałów (kolor)
dokument Strona tytułowa materiałów (LaTeX)
 
Informacje szczegółowe - Wydział Matematyki i Informatyki
dokument Przygotowane materiały dydaktyczne
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (grudzień 2012)
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (listopad 2012)
dokument Decyzja o powołaniu komisji konkursowej na WMiI (październik 2012)
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (listopad 2011)
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (luty 2011)
dokument Decyzja o powołaniu Komisji Konkursowej na WMiI (styczeń 2011)
Informacje szczegółowe - Wydział Chemii
dokument Ogłoszenie o konkursie (listopad 2014)
dokument Ogłoszenie o konkursie (grudzień 2013)
dokument Decyzja o powołaniu Komisji Konkursowej (listopad 2012)
dokument Ogłoszenie o konkursie (listopad 2012)
dokument Ogłoszenie o konkursie (październik 2011)
dokument Komunikat w sprawie wyłonienia wykonawców opracowań dydaktycznych (luty 2011)
dokument Powołanie wydziałowej komisji konkursowej (styczeń 2011)
Informacje szczegółowe - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dokument Ogłoszenie o konkursie (luty 2013)
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (styczeń 2012)
dokument Ogłoszenie o konkursie (styczeń 2012)
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (styczeń 2012)
dokument Ogłoszenie o konkursie (grudzień 2011)
dokument Decyzja o powołaniu komisji konkursowej na WFAiIS
dokument Komunikat w sprawie wyników konkursu (luty 2011)
dokument Ogłoszenie o konkursie (styczeń 2011)
Kontakt:
dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - Wydział Matematyki i Informatyki
tel. 669 980 108
e-mail: nowa@mat.umk.pl
 
dr hab. Urszula Kiełkowska - Wydział Chemii
tel. (0-56) 611-45-36
e-mail: ulak@chem.umk.pl
 
dr hab. Jan Iwaniszewski - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tel. (0-56) 611-33-47
e-mail: jiwanisz@fizyka.umk.pl