1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
ostatnia modyfikacja: 18.03.2014
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

W dzisiejszych czasach wiele działań opartych jest na wykorzystaniu internetu i nowoczesnych technologii. Wprowadza się je także do procesu kształcenia. W ramach projektu, na Wydziale Matematyki i Informatyki, zainicjowane zostały zmiany, które mają docelowo doprowadzić do prowadzenia co najmniej 15% zajęć na niestacjonarnych studiach informatycznych w trybie nauczania na odległość. Uczestnicy studiów aktywnie biorą udział w procesie budowania nowego systemu studiów poprzez poddawanie ocenie wszelkich podejmowanych działań, np. przygotowanych materiałów czy wprowadzanych sposobów komunikacji internetowej ze studentami.

dokument Ogłoszenie o konkursie - rok 2014
dokument Regulamin zlecania i przyjmowania materiałów dydaktycznych na WMiI
dokument Formularz zgłoszeniowy
dokument Wyniki konkursu - rok 2011

Materiały dydaktyczne opracowane przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w ramach projektu:

Uwaga! Po wybraniu przedmiotu, aby obejrzeć materiały dydaktyczne do tego przedmiotu, należy wybrać opcję "zaloguj się jako gość".

Kontakt:
Kierownik studiów - dr Andrzej Sendlewski
tel. (0-56) 611-29-04
e-mail: sendlew@mat.umk.pl