1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach >
Materiały dydaktyczne
ostatnia modyfikacja: 14.12.2015
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
Materiały dydaktyczne przygotowane do wykładów:
 1. Procesy stochastyczne - prof. dr hab. Adam Jakubowski,
 2. Analiza funkcjonalna - prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk,
 3. Statystyka publiczna - dr hab. Aleksander Zaigrajew, dr W. Gierańczyk (Urząd Statystyczny), mgr M. Rękawski (Urząd Statystyczny),
 4. Równania różniczkowe cząstkowe - dr Aleksander Ćwiszewski,
 5. Analiza regresji i analiza wariancji - dr hab. Aleksandra Zaigrajew,
 6. Metody numeryczne - prof. dr hab. Oleksandr Gomilko.
Materiały dydaktyczne przygotowane do ćwiczeń:
 1. Procesy stochastyczne - prof. dr hab. Adam Jakubowski,
 2. Analiza funkcjonalna - dr Dariusz Skrenty,
 3. Równania różniczkowe cząstkowe - dr Aleksander Ćwiszewski,
 4. Analiza zespolona - dr Robert Skiba,
 5. Topologia - dr Mateusz Maciejewski,
 6. Teoria sterowania i gier różniczkowych - mgr Joanna Zwierzchowska,
 7. Analiza regresji i analiza wariancji - dr hab. A. Zaigrajew, mgr P. Miziuła,
 8. Metody numeryczne - dr Dariusz Borkowski,
 9. Teoria gier w ekonomii matematycznej - mgr Piotr Stefaniak.