1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych >
Stypendia dla profesorów wizytujących
ostatnia modyfikacja: 25.03.2016
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

W czasie trwania projektu zrealizowanych zostanie 60 miesięcznych stypendiów dla profesorów wizytujących. Stypendia są przydzielane w trybie konkursowym przez Rektora UMK zgodnie z uczelnianym regulaminem. Podstawowym kryterium ich przyznawania jest poziom prowadzonych badań naukowych. Uczestnicy są zobligowani do sporządzenia szczegółowego sprawozdania z wydatkowania środków z opisem merytorycznym wyników przeprowadzonych badań. Dzięki stypendiom dla profesorów wizytujących możliwe będzie zapoznanie szerokiego grona badaczy Uniwersytetu z wybitnymi postaciami nauki światowej.

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących
dokument Regulamin
dokument Informacja dla profesorów wizytujących z Polski (informacja dla profesorów z zagranicy znajduje się na podstronie visiting professors).
Dokumenty wymagane przed konkursem:
  1. dokument Wniosek
  2. dokument Oświadczenie organizatora pobytu profesora wizytującego
  3. dokument Informacja o profesorze wizytującym i celach jego pobytu do publikacji na stronie internetowej
Dokumenty wymagane po rozstrzygnięciu konkursu:
  1. dokument Dane osobowe
  2. dokument Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego
  3. dokument Oświadczenie dotyczące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
dokument Sprawozdanie z realizacji programu naukowo-badawczego

Ogłoszenia o konkursach na stypendia dla profesorów wizytujących:
rok 2014
dokument Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dokument Wydział Chemii (listopad 2014)
dokument Wydział Chemii (wrzesień 2014)
dokument Wydział Chemii (kwiecień 2014)
dokument Wydział Matematyki i Informatyki
rok 2013
dokument Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dokument Wydział Chemii (kwiecień 2013)
dokument Wydział Chemii (luty 2013)
dokument Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dokument Wydział Matematyki i Informatyki
rok 2012
dokument Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dokument Wydział Chemii
dokument Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dokument Wydział Matematyki i Informatyki
rok 2011
dokument Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
dokument Wydział Chemii
dokument Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
 
dokument Wyniki konkursów na stypendia dla Profesorów wizytujących
Kontakt:
prof. dr hab. Artur Terzyk - Wydział Chemii
tel. (0-56) 611-43-71
e-mail: aterzyk@chem.umk.pl
 
dr hab. Jan Iwaniszewski - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tel. (0-56) 611-33-47
e-mail: jiwanisz@fizyka.umk.pl
 
dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK - Wydział Matematyki i Informatyki
tel. 669 983 263
e-mail: fraczek@mat.umk.pl
 
prof. dr hab. Maria Stankiewicz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
tel. (0-56) 611-47-55
e-mail: stankiew@biol.umk.pl