1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna >
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
ostatnia modyfikacja: 3.10.2014
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Na studiach II stopnia na kierunku chemia powstała nowa specjalność anglojęzyczna - Chemistry of Advanced Materials powołana zarządzeniem JM Rektor UMK na podstawie dokument Uchwały Rady Wydziału.. Rekrutacja odbywa się z grona studentów przyjętych na studia II stopnia na kierunku chemia. Każdego roku przyjmowanych będzie 16 osób. Zasady przyjęcia na tę specjalność są takie same, jak dla pozostałych specjalności zgodnie z dokument kryteriami uchwalonymi przez Senat UMK. Studiować więc mogą absolwenci studiów I stopnia, w tym absolwenci innych uczelni i kierunków, na których zrealizowano co najmniej 60% standardów kierunku chemia. Pierwszeństwo mają kandydaci z najlepszymi ocenami z języka angielskiego uzyskanymi na studiach I stopnia. Również obcokrajowcy mają szansę studiowania w ramach programów wymiany studentów (Erasmus) lub w oparciu o umowy pomiędzy uczelniami.

W pierwszych dwóch latach (2011 r. i 2012 r.) około 75% przedmiotów jest realizowana w języku angielskim. Docelowo w 2013 roku cały program studiów będzie anglojęzyczny. Na koniec studiów każdy uczestnik będzie zobligowany do napisania pracy magisterskiej w języku angielskim oraz do zdania egzaminu końcowego, również w tym języku. Zakresy materiałów - sylabusy - dla poszczególnych przedmiotów są również na stronie www Wydziału Chemii w dziale "programy" oraz w systemie USOS.

Liczba osób, które rozpoczęły studia:
  • 13 osób w roku akademickim 2011/2012
  • 13 osób w roku akademickim 2012/2013
Kontakt:
Kierownik studiów - prof. dr hab. Stanisław Biniak
tel. (0-56) 611-43-38
e-mail: sbiniak@chem.umk.pl