1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Regulaminy
ostatnia modyfikacja: 25.03.2016
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
Zarzšdzenie Rektora w sprawie utworzenia ISDM-P
Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
dokument Wniosek zgłoszeniowy wykładów dodatkowych
dokument Karta oceny formalnej
dokument Deklaracja poufności i bezstronności
dokument Karta oceny merytorycznej

Regulamin studiów
dokument Regulamin studiów - załącznik

Zarządzenie Rektora w sprawie przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych
dokument Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych - załącznik

Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu przyznawania środków na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach
dokument Regulamin przyznawania środków na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach - załącznik
Zarządzenie Rektora w sprawie prowadzenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych